النادي الرياضي العربي في فالبارايسو

GRAN PRESENTACION COMO FORASTERO

FINALIZA EL PARTIDO

Sub 15

Torneo de Apertura año 2019

SPORTIVA ITALIANA”B”: 26 – 73 :CLUB DEPORTIVO ÁRABE“B”

 

Los parciales fueron:

SPO vs  ÁRA

1/4

04     –     26

2/4

10    –      16

3/4

09    –      14

4/4

03    –      17

Comparte esta noticia

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google