النادي الرياضي العربي في فالبارايسو

INICIO CON SUFRIMIENTO Y PUNDONOR

FINALIZA EL PARTIDO
1ra División
Liga Febachile año 2019

Cuadrangular Final JUEGO 1
CLUB DEPORTIVO ÁRABE: 70 – 57 :TRUENOS de Talca

Los parciales fueron:
ÁRA vs  TRU
1/4
07     –    23
2/4
13     –    17
3/4
20     –    11
4/4
17     –    19

Comparte esta noticia

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google