النادي الرياضي العربي في فالبارايسو

UN PARTIDO QUE PUEDE VALER ORO

Domingo 04 de Noviembre
Cancha Stadio Italiano Stgo
Pre Domani año 2018
Sub 19
10:00 MUN. PUENTE ALTO vs CLUB DEPORTIVO ARABE

Direccion cancha:
Avda Apoquindo 6589, las condes, santgo

Comparte esta noticia

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google